Türkiye'nin Sırları kitabı, ülkemizin kültür mirasında yer alan bazı mümtaz örnekleri etkili bir üslup ve görsel şölen ile istifadelerinize sunmaktadır. 4 farklı dilde sesli betimlemesi yapılan eser, görme engellilerin yeni ufuklara yelken açmalarına da imkan sağlamaktadır.

Engelsiz Erişim ve İletişim

İletişim mecralarının ve araçlarının bu denli çeşitlendiği günümüz dijital dünyasında iletişimin ve erişimin önündeki engellerin kaldırılarak engelli bireylerin medya ürün ve hizmetlerine erişebilmesi için hazırlanan bu çalışma, alanında öncü olma özelliğini taşımaktadır.

Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi

Dünyadaki en büyük sorunlardan biri olan iklim değişikliğine karşı gereken tedbirlerin alınması, sadece günümüz için değil, geleceğimiz ve bizden sonraki kuşaklar için de hayati önem taşımaktadır.

Yukarı Karabağ’da yaklaşık 30 yıl devam eden ve soydaşlarımıza uygulanan zulüm ve katliamlarla derin acılar yaşatan Ermenistan işgali, Türkiye’nin de yoğun çabası ve desteğiyle nihayet sona erdirilmiştir. Dost ve kardeş Azerbaycan’ın kesin zaferiyle biten bu sürecin tüm yönleriyle anlatılması, hem kamuoyunun bilgilendirilmesi, hem de tarihe not düşülmesi bakımından büyük değer taşımaktadır.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşadığı uyuşmazlıkların çözümünde hakkaniyet, diyalog ve işbirliğini esas almaktadır. Yunanistan’ın Ege sorunlarını sadece kıta sahanlığına indirgeyerek uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışması, sorunların çözümünü imkânsız kılmaktadır.

Türkiye’s Counter-Terrorism Perspective

Turkey witnessed a number of important developments in the 2010s, which we’ve left behind. The Turkish people went to polls for Constitution referendums in the 2010 and 2017...